سلام به دوستداران دنیای ماشین و موتورسیکلت پرشین انجین زمانی شروع به کار می‌کند که همه مبهوت تولید محتوا با هوش مصنوعی هستند و سایت‌های محتوا محور در خطر نابودی قرار دارند. ما اما هنوز باور نداریم که لذتی که از نوشتن دربارۀ کیفیت رانندگی و سرعت در ما شکل می‌گیرد بتواند تا سالیانی چند […]